peri-tr.com’a ait PERI Kullanım Şart ve Koşulları

01 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

Giriş

Genel merkezi 89264 Weissenhorn, Rudolf-Diesel-Strasse, Almanya adresinde bulunan PERI GmbH (bundan böyle “PERI” olarak anılacaktır) www.peri-tr.com alan adı altında girişimci ve tüketicilere (bundan böyle “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) bir internet sitesi (bundan böyle “PERI İnternet sitesi” olarak anılacaktır) sunmaktadır.

1.    Uygulama kapsamı

1.1 “peri-tr.com’a ait PERI Kullanım Şart ve Koşulları” (bundan böyle “Şart ve Koşullar” olarak anılacaktır) sözleşme akdedildiğinde geçerli olan ilgili versiyondaki PERI Genel Ticari Şart ve Koşullarını (bundan böyle “PERI Ş&Klar” olarak anılacaktır) tamamlayıcıdır. PERI Ş&Kları buradan yüklenebilir: PERI Business Terms (PDF). Bu Şart ve Koşullar ile PERI Ş&Kları arasında çelişki söz konusu olduğunda, bu Şart ve Koşullar geçerli ve öncelikli olacaktır

1.2 İşbu Şart ve Koşullar, Almanca dilindeki orijinal versiyondan bir tercümedir. Bu Şart ve Koşulların anlatım biçimi, daima orijinal Almanca versiyonu baz alınarak yorumlanacaktır

1.3 İşbu Şart ve Koşullar,sadece www.peri-tr.com alan adının kullanımına yönelik uygulanmaktadır. PERI tarafından sağlanan diğer internet siteleri ve alan adları için ayrı kullanım şart ve koşulları geçerlidir

1.4 PERI tarafından sağlanan uygulamalar, web-tabanlı uygulamalar ve yazılım kullanımına yönelik ayrı şart ve koşullar uygulanmaktadır: Uygulamalar ve web-tabanlı uygulamalara yönelik PERI kullanım şartları ve çevrimiçi portal my PERI için şart ve koşullar (bundan böyle müştereken “diğer PERI kullanım şart ve koşulları”olarak anılacaktır). İşbu Şart ve Koşullar ile diğer PERI kullanım şart ve koşulları arasında çelişki söz konusu olduğunda, diğer PERI kullanım şart ve koşulları işbu Şart ve Koşullardan üstün ve geçerli durumdadır

1.5 Diğer ticari ilişkiler işbu şart ve koşullardan etkilenmeyecektir

1.6 PERI İnternet sitesini kullanarak, kullanıcı işbu şart ve koşullarının geçerliliğiyle anlaşmasını beyan eder.

2. Koruyucu madde
Başka bir sözleşmeye dayalı anlaşmaya açıkça varılmaz ise, PERI İnternet sitesi'nin kullanımı için sadece işbu şart ve koşullar geçerlidir.Diğer yönetmelikler, özellikle kullanıcıya ait ticari şart ve koşullar bu şözleşmenin bir parçası olamaz.

3. PERI hizmetleri ve PERI İnternet sitesinin kullanım hakkının verilmesi

3.1 PERI İnternet sitesinde, PERI aşağıdaki hususların her ikisini sağlamaktadır;
 -Resimler, gösterimler, çizimler ve fotoğrafla kayıtlar, grafikler (bundan böyle müştereken “Görseller”  olarak anılacaktır) ve metinlerin yanı sıra,
-Kurtarma veya yükleme için web-tabanlı uygulamalar şeklinde yazılım (bundan böyle müştereken “Bilgi  ve Yazılım” olarak anılacaktır)

3.2 PERI , kullandığı fotoğrafik görsellerde ürünlerinin tüm ayrı parça ve aksamlarını göstermekle yükümlü değildir

3.3 Bilgi ve Yazılım hükmüyle, PERI kullanıcıya, kararlaştırılan şekilde veya hiçbir şeyin kararlaştırılmaması halinde, PERI İnternet sitesinde kullanıma sunulup, sağlandığında PERI tarafından güdülen amaca uygun doğrultuda, Bilgi ve Yazılımı kullanmaya yönelik münhasır olmayan ve devredilemez bir hak verir.

4. PERI İnternet Sitesinin Amacı
PERI İnternet sitesinin amacı kullanıcıya bilgi sağlamaktır.

5. PERI İnternet Sitesinin Kullanım Hakkı

5.1 PERI İnternet sitesinin ve PERI İnternet sitesi tarafından sağlanan Bilgi ve Yazılımın kullanımı, işbu Şart ve Koşullara tabidir. Ancak bu durum, diğer PERI kullanım şart ve koşulları işbu şart ve koşullardan üstün olmaması halinde geçerlidir.

5.2 PERI İnternet sitesi, bilgi ve yazılım, kullanıcı tarafından üçüncü şahıslara satılamaz, kiralanamaz veya lisansı alınamaz ya da başka yollarla kendi kullanımları için temin edilemez. Zorunlu yasal düzenlemelerce aksi yönde izin verilmedikçe, kullanıcı Bilgi ve Yazılımı değiştiremez veya yerleriyle oynayamaz veya tercüme edemez ve ayrıca içinden parça veya bölüm çıkartıp eksiltemez

5.3 PERI İnternet sitesindeki bilgi ve yazılım, telif hakları kanunu ve uluslararası telif hakları sözleşmeleriyle birlikte fikri mülkiyete ilişkin diğer kanun ve anlaşmalarla korunmaktadır. Kullanıcı yukarıda belirtilen madde uyarınca kanunlara uyacak, özellikle Bilgi ve Yazılım veya bunlara ilişkin kopyalarından alfanümerik kodları, ticari markalar ve telif hakları bildirimlerini çıkarmayacaktır. Geri kalanı için, Telif Hakkı Kanununun 69a ve diğer bölümleri (UrhG- Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte)  etkilenmeksizin kalmaktadır

5.4 Bilgiler, marka isimleri ve diğer kapsam kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, ilave yapılamaz veya PERI’nin önceden yazılı muvafakati olmaksızın başka bir şekilde kullanılamaz.

5.5 PERI İnternet sitesi 'nin kullanımı henüz süre kısıtlamasına tabi değildir.

6. Kullanıcı yükümlülükleri

6.1 PERI İnternet sitesini kullanırken, kullanıcılar aşağıdaki hususlara uygun hareket etmelidir;
  6.1.1 Kullanım davranışlarıyla ahlak ve adap kurallarını ihlal edemez.
  6.1.2 Sınai koruma ve telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal edemez.
  6.1.3 Bilgi ve Yazılıma zarar verebilecek virüsler, truva atları denilen yazılımlarla veya diğer   uygulamalarla içeriğe ulaşamaz.

6.2 Kullanıcı, kendi cihazlarında güvenlik önlemleri alıp, anti-virüs yazılımlarını bulundurmakla yükümlüdür

7. Garantiler

7.1 PERI herhangi bir garanti veya güvence vermemektedir. Özellikle, PERI, PERI İnternet sitesinde kullanıcıya sağlanan bilgilerin doğruluğuna ilişkin garanti vermemektedir

7.2 PERI, PERI internet sitesinin teknik hatalardan ari bir şekilde daima çevrimiçi olacağına dair bir garanti vermez.

8. Diğer bağlantılar
PERI internet sitesi üçüncü kişilerin internet sitelerine bağlantılar içerebilir. PERI üçüncü kişilerin internet sitelerinin kapsamına yönelik sorumluluk üstlenmez ve PERI bu internet siteleri ve kapsamını kendine ait olarak kabul etmez. Çünkü PERI bağlantılı bilgileri kontrol etmez ve ayrıca orada sağlanan kapsam ve bilgilerden sorumlu değildir. Bağlantıların kullanımından doğabilecek riskler kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

9. Yasal ve maddi kusurlarına yönelik sorumluluk
PERI internet sitesinde kullanıcıya ücretsiz olarak sağlanan Bilgi ve yazılım, özellikle doğrulukları, hatadan yoksunlukları, korunma muafiyeti ve üçüncü kişilerin telif hakları, bütünlük ve/veya kullanılabilirlik olmak üzere, Bilgi ve Yazılımdaki malzeme ve yasal kusurlara yönelik PERI tarafına ait herhangi bir sorumluluktan, kasıtlı veya kötü niyetli haller dışında, muaf tutulmaktadır.

10. Diğer sorumluluk, virüsler

10.1 Malzeme ve yasal kusurlara yönelik PERI’nin sorumluluğu Madde 9’daki hükümlere dayanmaktadır. Geri kalanı için, kasıtlı niyet, ağır ihmal nedeniyle, hayat, beden veya sağlığa zarar nedeniyle, bir kalite garantisinin üstlenilmesi nedeniyle, bir kusurun bilerek gizlenmesi nedeniyle veya temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle sorumluluğun Alman ürün sorumluluğu yasası (Produkthaftungsgesetz) uyarınca zorunlu olmadığı hallerde, PERI tarafına ait herhangi bir sorumluluktan muaf tutulmaktadır. Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlaline yönelik tazminat talebi, kasıtlı niyet veya ağır ihmal bulunmaması halinde, ancak bu tür sözleşmeye özgü öngörülebilir zarar ile sınırlıdır.

10.2 PERI, PERI İnternet sitesini devamlı olarak virüslerden arî tutmaya yönelik mücadele etmesine rağmen, PERI bununla ilgili herhangi bir garanti sunmaz.  Bilgi ve Yazılımı yüklemeden önce, kullanıcı PERI İnternet sitesindeki virüsleri önlemeye yönelik uygun güvenlik ekipmanı ve virüs tarayıcılarını bulundurmakla yükümlüdür.

10.3 Kullanıcının zararını ispat yükümlülüğünde değişiklik, madde 10.1 ve 10.2’de bulunan yukarıdaki düzenlemelerle ilişkili değildir.

10.4 PERI’ye ait sorumluluk hariç tutulur veya kısıtlanırsa, aynı durum PERI’nin yasal temsilcilerinin, çalışanlarının veya vekili olan aracıların yükümlülüğü için de geçerlidir.

11. İnternet sitesinin geliştirilmesi /yayından kaldırılması

11.1 PERI, PERI İnternet sitesini ve orada kullanıcılara sunulan Bilgi ve Yazılımı daha fazla geliştirmek veya iyileştirmekle yükümlü değildir.

11.2 PERI ayrıca PERI İnternet sitesi hükmünü dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin sonlandırma hakkını da saklı tutmaktadır.

12. Veri koruma
Veri korumaya yönelik düzenlemeler, https://www.peri.com/en/terms-of-use.html adresinden temin edilebilen veri koruma beyanında bulunabilir

13. Kullanım Şart ve Koşullarının Değiştirilmesi
PERI dilediği zaman, işbu Kullanım Şart ve Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanım Şart ve Koşullarının değişikliğine yönelik herhangi bir açık referans bulunmayacaktır

14. Hukukun seçimi
Uluslararası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (CISG) hariç, Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku münhasıran uygulanacaktır. 

15. Yargı yeri

15.1 Sözleşmeye bağlı ilişkiden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklara yönelik yargı yeri, Rudolf-Diesel-Strasse, 89264 Weissenhorn, ALMANYA adresinde bulunan PERI GmbH genel merkezidir. Yukarıdaki madde kuralı, yalnızca kullanıcının Alman Medeni Kanununun (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) 13üncü Bölümü gereğince bir tüketici olmaması halinde uygulanır.

15.2 PERI kullanıcının zorunlu yargı yerinde dava açma hakkını saklı tutar.

16. İfa yeri
İfa yeri, Rudolf-Diesel-Strasse, 89264 Weissenhorn, ALMANYA adresinde bulunan PERI GmbH genel merkezidir.

17. PERI ile İrtibat Kurma
Aşağıdaki e-posta adresine e-posta yollayarak, PERI İnternet sitesi kullanımına ilişkin sorular yöneltebilirsiniz: info@peri-tr.com

18. İş bu site , site içeriği programlar, kullanım, hak ve sorumluluklar Genel merkezi 89264 Weissenhorn, Rudolf-Diesel-Strasse Almanya adresinde bulunan PERI GmbH firmasına ait olup Peri Sakarya İskele ve Kalıp Üretim Sanayi Ticaret Limited şirketi sadece Peri GMBH izni ve talimatları doğrultusunda kullanıcıdır, bu itibarla Peri Sakarya İskele ve Kalıp Üretim Sanayi Ticaret Limited şirketi  herhangi bir sorumluluk yüklenmez., iş bu internet sitesi içeriği , beyan ve bilgiler hiç bir şekilde Peri Sakarya İskele ve Kalıp Üretim Sanayi Ticaret Limited şirketi herhangi bir husustan sorumlu olacak şekilde yorumlanamaz. Kullanıcı ve/veya ziyaretçiler iş bu hususu bildiklerini ve kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.